25/6/15

habilitació

En el llarg i a voltes tortuós camí de les lectures, ens trobem amb idees que ens sobten. Per inesperades, per provocadores, o ves a saber perquè. Així, per exemple, amb la noció de governança participativa habilitadora

Una orientació general en el govern de les institucions, la governança participativa. Amb tots els riscos, sembla que això és part del que el passat 24 de maig van expressar les urnes (ui! què n'és, de tòpic, substantivar "allò que diuen les urnes") per als ajuntaments. 

Tanmateix, amb participar no n'hi ha prou. Recorda una mica a allò de la llibertat negativa i positiva; sense les capacitats per usar-la, difícilment es pot gaudir de la mera absència de restriccions exteriors. Sense una ciutadania amb criteri, difícilment podrem escapolir-nos de la temptació populista-demagògica (lo que diga la gente i coses així per emmascarar decisions adoptades a partir de cridar més que els altres).

La noció d' empowerment és la que ens ha de permetre donar el necessari pas o salt qualitatiu. Més que "empoderament" o "apoderament", sembla que la paraula més adient pot ser "habilitació"; potser també "capacitació". En tot cas, el nom no fa la cosa; i es tracta de posar en valor allò de power to the people. El poder social, alternatiu al poder econòmic i al poder estatal. 

I les institucions (garantia d'igualtat per a tothom) tenen la capacitat d'adaptar-se i posar-se al servei d'un projecte de transformació real. Sempre que siguem capaços de respectar-ne els tempos i les formes; sempre que això vagi de debò.

22/6/15

som mercaderia

No abandonar els clàssics, i menys en temps de soroll i banalitat. Tornar a llegir a Marx, potser. Un suggeriment encisador. Tanmateix, potser n’hi ha prou amb recuperar algun fil. Per exemple, el sempre excitant inici de El Capital. Marx hi expressa la determinació ontològica (oletú) que justifica tota la seva anàlisi: 
La riquesa de les societat on domina el sistema de producció capitalista apareix com una “acumulació immensa de mercaderies”, amb la mercaderia individual com a la seva forma elemental. 
Tot el que és, és mercaderia. Juntament amb el seu valor d'ús, té també un valor de canvi. Som mercaderia, per tant. Subjectes a les "lleis" que la regeixen i que configuren allò que totes les mercaderies (en tant que ho són) tenen en comú.

A aquest nostre present inhòspit li diem crisi, però tot apunta a què en realitat és la lluita darrera (per ara) del capital per a imposar-se com a única forma en què és possible la vida. El triomf del capitalisme arriba quan s'efectua el diktum marxià: tot el que és, és mercaderia.  

Sabem que el que és es diu de moltes maneres. Una formulació paral·lela podria ser: la societat on domina el capital apareix com una "acumulació immensa de persones que van a la seva", amb la persona individual com a la seva forma elemental. On diu "persones/persona" caldria posar-hi un nom més adequat, però. Aproximació fenomenològica (oletú 2) que qualifica allò que som (en tant que mercaderia). Lo que somos, lo que hay

17/6/15

populisme

Per celebrar el recent premi atorgat a la Wikipèdia, acudim a ella per a fer-nos amb una definició de "populisme":

El populisme ve del concepte llatí de populus que significa "poble" i que en l'actualitat és un terme polític utilitzat per designar diferents corrents heterogènies però que es destaquen per la seva aversió discursiva o real a les elits econòmiques i intel·lectuals, el seu rebuig dels partits tradicionals (institucionals i ideològics), la seva denúncia de la corrupció política per part de les classes privilegiades i la seva constant apel·lació al "poble" com a font del poder.
Bé, fins aquí la definició wikipèdica. Suficient? és clar que no. Però pensem en què cada cop més persones veuen -veiem?- el món a través de filtres d'aquests tipus: accès instantani des de l'smartphone que porto a la butxaca. Reducció de la complexitat. L'apel·lació al "poble" vertebra el discurs, que des d'aquest vector també es simplifica. "La gente", el nou subjecte.

En certa manera, el que fan alguns dels actors en l'escenari actual -que és, segons els entenimentats, un momentum populista. El populisme crea un clima públic frenètic, d'imminent "batalla final". Des de la pràctica discursiva -animada per crits i "mogudes" de tot tipus-, dissenya l'excepcionalitat. Tot i assenyalar molt bé on són els mals del nostre temps, no va gaire més enllà. Presenta com si tinguessin resposta instantània problemes o aspiracions que cap acció de govern té la facultat de resoldre de manera repentina. 

No perquè la dreta es llanci salvatgement contra els que accedeixen a alguns llocs de representació política (el poder és una altra cosa, eh?), com està passant a Madrid. Sinó perquè les qüestions a abordar són molt complexes, impossibles de resoldre o dissoldre de cop.

5/6/15

ai, l'esquerra

La punyetera crisi trastoca la majoria dels valors, de certeses i d’institucions sobre les quals les nostres societats s’havien construït.

Aquesta crisi afecta a la naturalesa de les relacions socials, al lloc que ocupa el treball professional en la vida de cadascú, als fonaments de l’economia, a la funció del capital... Estem enmig d'una gran transformació/mutació.

Qui ha pres la mesura de les amenaces i promeses inherents als trastorns que s’estan produint? Qui ha definit una política a llarg termini? Una visió a llarg termini? Perquè les perspectives a llarg termini són substancialment diferents de les urgències i els afanys del present immediat. Aquesta característica ho és de tots els períodes de transició i ruptura.La manca d’una visió a llarg termini té tanmateix unes conseqüències més nefastes per a l’esquerra que per a la dreta. Doncs permet que la por prevalgui sobre l’esperança. L’esquerra no pot viure si no és portadora de futur. Si no tenim orientacions  i una visió forta sobre el sentit dels trastorns del present, sobre el tipus de societat que neix d’ells, deixarem el camp lliure a tots els conservadors que repeteixen com un mantra : “aferrem-nos a allò que hi ha, a allò que és” -esto es lo que hay. Si no aconseguim vèncer la por al futur mitjançant una visió de les tasques que ens imposa i les possibilitats que ens ofereix, abandonarem a la dreta el monopoli de la utopia. Ho han après, es tracta però d’una utopia negativa, que és la que proposa quan pretén que l’ordre existent s’ha de conservar i preservar.

Vèncer la por, sí, i també concretar alguna alternativa. Inèdits viables ens calen. La magnitud de les frustracions sempre està condicionada per la grandària de les expectatives generades. Atenció, per tant, a les promeses de canvi: que no siguin un parany verbal. Populisme, se'n diu. 

Materialitzar la voluntat de viure d'una altra manera, i no només parlar-ne. Des de les Institucions, també -perquè són garantia d'Igualtat per a tothom. Perquè, potser, d'aquesta crisi no en sortirem (ni per la dreta ni per l'esquerra). Potser tot allò que el capital ha aconseguit amb l'excusa de la crisi ja forma part estructural de la nostra vida en comú. 

4/6/15

i exemplaritat

En l’àmbit jurídic, existeix la figura del contracte d'agència. És el contracte en virtut del qual una persona natural o jurídica (l'agent) assumeix de forma estable i permanent l'encàrrec de promoure, en nom i per compte d'altre, l'execució de certes tasques com a intermediari independent.

De manera anàloga, els representants polítics (i per extensió els servidors públics en el seu conjunt), tenen amb els seus representats un vincle semblant: els representants de la ciutadania ostenten les capacitats que atorguen les lleis (el poder, en diuen alguns) només perquè els ciutadans els hi han confiat provisionalment aquesta capacitat. Són agents en un sentit contractual pur: actuen "en nom de".

Doncs bé: l’arrel d’aquest contracte d’agència és la confiança. Sense ella és insostenible, el contracte d'agència que permet desenvolupar les seves necessàries tasques als servidors públics. Potser aquesta, per cert, és una de les causes de la crisi institucional que per tot arreu ens fa patir.

La confiança, tanmateix, no s’imposa, ni es compra, ni es fabrica. La confiança s’inspira. Algunes persones susciten en l’ànim d’altres l’expectativa de què actuaran en el seu benefici, seran lleials a la paraula donada i no faran res que els pugui perjudicar.


La confiança va creixent a mesura que anem veient com és i com actua la persona que n’és dipositària. Ens preguntem sobre ella: “en conjunt, és fiable?”. Que en responguem afirmativament no dependrà d’un o altre fet en concret (tot i que hi ha conductes puntuals que maten la confiança per sempre); tampoc d’un mèrit especial, ni molt menys d’un títol acadèmic. Es tracta d’una interpretació general, d’una visió de conjunt sobre la fiabilitat d’una persona.


Només aquesta orientació general –un cert capteniment honest en tot allò que es fa- possibilita que una persona esdevingui algú que és digne de la nostra confiança. La inspiració de confiança brolla de l’exemplaritat personal, doncs.

2/6/15

la corrupción y el mérito

Temps de canvis, potser. Ja portem més d'una setmana llegint i escoltant les pors que susciten les -per ara- previsibles majories que poden acabar governant a alguns municipis -també en algunes comunitats autònomes. Pors expressades de moltes maneres, algunes fins i tot raonables. Malgrat tot, hi ha una assegurança força sòlida per a evitar massa disfuncions: existeix una "màquina" organitzativa a les institucions que garanteix la prestació dels serveis públics amb qualitat i eficiència. 

Parlar bé dels funcionaris no sé si està bé, però cal recordar-ho: què hauria estat de les escoles i els centres de salut si els professionals que hi treballen no estiguessin compromesos -más allá del deber- amb la seva condició de servidors públics

Pensant-hi, m'ha vingut a la memòria un text de Muñoz Molina que ho explica perfectament i que subscric gairebé totalment (m'emprenyen molt les generalitzacions quan es parla de "la classe política"; són injustes!). És aquest: 

El espectáculo ahora por fin visible de la corrupción no habría llegado tan lejos si no se correspondiera con otro proceso que ha permanecido y permanece invisible, del que casi nadie se queja y al que nadie parece interesado en poner remedio: el descrédito y el deterioro de la función pública; el desguace de una administración colonizada por los partidos políticos y privada de una de sus facultades fundamentales, que es el control de oficio de la solvencia técnica y la legalidad de las actuaciones.

Cuando se habla de función pública se piensa de inmediato en la figura de un funcionario anticuado y ocioso, sentado detrás de una mesa, dedicado sobre todo a urdir lo que se llama, reveladoramente, “trabas burocráticas”. Esa caricatura la ha fomentado la clase política porque servía muy bien a sus intereses: frente al funcionario de carrera, atornillado en su plaza vitalicia, estaría el gestor dinámico, el político emprendedor e idealista, la pura y sagrada voluntad popular. Si se producen abusos los tribunales actuarán para corregirlos.

Está bien que por fin los jueces cumplan con su tarea, y que los culpables reciban el castigo previsto por la ley. Pero un juez es como un cirujano, que intenta remediar algo del daño ya hecho: la decencia pública no pueden garantizarla los jueces, en la misma medida en que la salud pública no depende de los cirujanos. Los ánimos están muy cargados, y la gente exige, con razón, una justicia rápida y visible, pero no se puede confundir el castigo del delito con la solución, aunque forme parte de ella. El puesto de un corrupto encarcelado lo puede ocupar otro. El daño que causa la corrupción puede no ser más grave que el desatado por la masiva incompetencia, por el capricho de los iluminados o los trastornados por el vértigo de mandar. Lo que nos hace falta es un vuelco al mismo tiempo administrativo y moral, un fortalecimiento de la función pública y un cambio de actitudes culturales muy arraigadas y muy dañinas, que empapan por igual casi todos los ámbitos de nuestra vida colectiva.

El vuelco administrativo implica poner fin al progresivo deterioro en la calidad de los servicios
públicos, en los procesos de selección y en las condiciones del trabajo y en las garantías de integridad profesional de quienes los ejercen. Contra los manejos de un político corrupto o los desastres de uno incompetente la mejor defensa no son los jueces: son los empleados públicos que están capacitados para hacer bien su trabajo y disponen de los medios para llevarlo a cabo, que tienen garantizada su independencia y por lo tanto no han de someterse por conveniencia o por obligación a los designios del que manda. Desde el principio mismo de la democracia, los partidos políticos hicieron todo lo posible por eliminar los controles administrativos que ya existían y dejar el máximo espacio al arbitrio de las decisiones políticas. Ni siquiera hace falta el robo para que suceda el desastre.

Que se construya un teatro de ópera para tres mil personas en una pequeña capital o un aeropuerto sin viajeros en mitad de un desierto no implica solo la tontería o la vanidad de un gobernante alucinado: requiere también que no hayan funcionado los controles técnicos que aseguran la solvencia y la racionalidad de cualquier proyecto público, y que sobre los criterios profesionales hayan prevalecido las consignas políticas.

En cada ámbito de la administración se han instalado vagos gestores mucho mejor pagados siempre que los funcionarios de carrera. Obtienen sus puestos gracias al favor clientelar y ejercen, labores más o menos explícitas de comisariado político. Pedagogos con mucha más autoridad que los profesores; gerentes que no saben nada de música o de medicina pero que dirigen lo mismo una sala de conciertos que un gran hospital; directivos de confusas agencias o empresas de titularidad públicas, a veces con nombres fantasiosos, que usurpan y privatizan sin garantías legales las funciones propias de la administración. En un sistema así la corrupción y la incompetencia, casi siempre aliadas, no son excepciones: forman parte del orden natural de las cosas. Lo asombroso es que en semejantes condiciones haya tantos servidores públicos en España que siguen cumpliendo con dedicación y eficacia admirables las tareas vitales que les corresponden: enfermeros, médicos, profesores, policías, inspectores de Hacienda, jueces, científicos, interventores, administradores escrupulosos del dinero de todos.

Que toda esa gente, contra viento y marea, haga bien su trabajo, es una prueba de que las cosas pueden ir a mejor. Construir una administración profesional, austera y eficiente es una tarea difícil, pero no imposible. Requiere cambios en las leyes y en los hábitos de la política y también otros más sutiles, que tienen que ver con profundas inercias de nuestra vida pública, con esas corruptelas o corrupciones veniales que casi todos, en grado variable, hemos aceptado o tolerado. El cambio, el vuelco principal, es la exigencia y el reconocimiento del mérito. Una función pública de calidad es la que atrae a las personas más capacitadas con incentivos que nunca van a ser sobre todo económicos, pero que incluyen la certeza de una remuneración digna y de un espacio profesional favorable al desarrollo de las capacidades individuales y a su rendimiento social.

En España cualquier mérito, salvo el deportivo, despierta recelo y desdén, igual que cualquier idea de servicio público o de bien común provoca una mueca de cinismo. La derecha no admite más mérito que el del privilegio. La izquierda no sabe o no quiere distinguir el mérito del privilegio y cree que la ignorancia y la falta de exigencia son garantías de la igualdad, cuando lo único que hacen es agravar las desventajas de los pobres y asegurar que los privilegiados de nacimiento no sufren la competencia de quienes, por falta de medios, solo pueden desarrollar sus capacidades y ascender profesional y socialmente gracias a la palanca más igualitaria de todas, que es una buena educación pública.

Nadie se ha beneficiado más del rechazo del mérito y de la falta de una administración basada en él que esa morralla innumerable que compone la parte más mediocre y parasitaria de la clase política, el esperpento infame de los grandes corruptos y el hormiguero de los arrimados, los colocados, los asesores, los asistentes, los chivatos, los expertos en nada, los titulares de cargos con denominaciones gaseosas, los emboscados en gabinetes superfluos o directamente imaginarios. Unos serán cómplices de la corrupción y otros no, pero todos contribuyen a la atmósfera que la hace posible y debilitan con su parasitismo el vigor de una administración cada vez más pobre en recursos materiales y legales y por lo tanto más incapaz de cumplir con sus obligaciones y de prevenir y atajar los abusos.

Una cultura civil muy degradada ha fomentado durante demasiado tiempo en España el ejercicio del poder político sin responsabilidad y la reverencia ante el brillo sin mérito. Caudillos demagogos y corruptos han seguido gobernando con mayorías absolutas; gente zafia y gritona que cobra por exhibir sus miserias privadas disfruta del estrellato de la televisión; ladrones notorios se convierten en héroes o mártires con solo agitar una bandera.

Esta es una época muy propicia a la búsqueda de chivos expiatorios y soluciones inmediatas, espectaculares y tajantes —es decir, milagrosas—, pero lo muy arraigado y lo muy extendido solo puede arreglarse con una ardua determinación, con racionalidad y constancia, con las herramientas que menos se han usado hasta ahora en nuestra vida pública: un gran acuerdo político para despolitizar la administración y hacerla de verdad profesional y eficiente, garantizando el acceso a ella por criterios objetivos de mérito; y otro acuerdo más general y más difuso, pero igual de necesario, para alentar el mérito en vez de entorpecerlo, para apreciarlo y celebrarlo allá donde se produzca, en cualquiera de sus formas variadas, el mérito que sostiene la plenitud vital de quien lo posee y lo ejerce y al mismo tiempo mejora modestamente el mundo, el espacio público y común de la ciudadanía democrática.